Väitöskirjat .

Alakärppä, Ismo 2014. Teknologiasta käytäntöihin : käytäntöteoreettinen malli hyvinvointiteknologian hyväksyttävyyden arviointiin / Ismo AlakärppäTaiteiden tiedekunta. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Blazun, Helena 2013. Elderly people's quality of life with information and communication technology (ICT): toward a model of adaptation to ICT in old age. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto.

Hakkarainen, Louna 2017. Caring for Technology: Evolving Living Lab Collaboration. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Helsinki: Aalto-yliopisto.

Hakkarainen, Louna. 2013. Paremman teknologian perässä: turvalattia ja käyttäjälähtöisyyden lupaus. Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto. Lisensiaatintyö.

Jaakko Hyry 2015. Designing projected user interfaces as assistive technology for the elderly. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Oulu: University of Oulu.

Kilpeläinen, Arja 2016. Teknologiavälitteisyyskyläläisten arjessa : tutkimus ikääntyvien sivukylien teknologiavälitteisyydestä ja sen rajapinnoista maaseutusosiaalityöhön. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Lahtiranta, Janne 2014. New and Emerging Challenges of the ICT-Mediated Health and Well-Being Services. Informaatioteknologian laitos. Turku: Turun yliopisto

Leikas, Jaana 2009. Life-Based Design - ‘Form of life’ as a foundation for ICT design for older adultsInformaatioteknologian tiedekunta. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Tiivistelmä: Life-Based Design A holistic approach to designing humantechnology interaction.

Melkas, Helinä 2004. Towards holistic management of information within service networks: safety telephone services for ageing people. Tuotantotalouden osasto. Espoo: Teknilinen korkeakoulu, Lahden toimipaikka. 

Näsi, Matti 2013. ICT Disparities In Finland - Access and ImplicationsSosiaalitieteiden laitos. Turku: Turun yliopisto.

Reijula, Jori 2010. Using well-being technology in monitoring elderly people - a new service concept. Elektroniikan laitos. Espoo: Aalto yliopisto.

Sankari, Anne 2009. Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa. Kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Talsi, Noora 2014. Kodin koneet: teknologioiden kotouttaminen, käyttö ja vastustus. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Joensuu: Itäsuomen yliopisto.

Topo, Päivi. 1997. Dissemination of climacteric and postmenopausal hormone therapy in Finland : An example of the social shaping of a medical technology. Sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto.