Väitöskirjat .

2018 
Kuoppamäki, Sanna. The role of age and life course stage in digital consumption Jyväskylän yliopisto. 

2017 
Hakkarainen, Louna. Caring for Technology: Evolving Living Lab Collaboration. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Helsinki: Aalto-yliopisto.

2016
Kilpeläinen, Arja. Teknologiavälitteisyyskyläläisten arjessa : tutkimus ikääntyvien sivukylien teknologiavälitteisyydestä ja sen rajapinnoista maaseutusosiaalityöhön. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

2015
Jaakko Hyry. Designing projected user interfaces as assistive technology for the elderly. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Oulu: University of Oulu.

2014 
Alakärppä, Ismo . Teknologiasta käytäntöihin : käytäntöteoreettinen malli hyvinvointiteknologian hyväksyttävyyden arviointiin / Ismo AlakärppäTaiteiden tiedekunta. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Lahtiranta, Janne. New and Emerging Challenges of the ICT-Mediated Health and Well-Being Services. Informaatioteknologian laitos. Turku: Turun yliopisto

Talsi, Noora 2014. Kodin koneet: teknologioiden kotouttaminen, käyttö ja vastustus. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Joensuu: Itäsuomen yliopisto.

2013   
Blazun, Helena. Elderly people's quality of life with information and communication technology (ICT): toward a model of adaptation to ICT in old age. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto.

Hakkarainen Louna. Paremman teknologian perässä: turvalattia ja käyttäjälähtöisyyden lupaus. Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto. Lisensiaatintyö.

Näsi, Matti. ICT Disparities In Finland - Access and ImplicationsSosiaalitieteiden laitos. Turku: Turun yliopisto.

2010
Reijula, Jori. Using well-being technology in monitoring elderly people - a new service concept. Elektroniikan laitos. Espoo: Aalto yliopisto.

2009
Leikas, Jaana. Life-Based Design - ‘Form of life’ as a foundation for ICT design for older adultsInformaatioteknologian tiedekunta. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Tiivistelmä: Life-Based Design A holistic approach to designing humantechnology interaction.

Sankari, Anne. Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa. Kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto

2004
Melkas, Helinä. Towards holistic management of information within service networks: safety telephone services for ageing people. Tuotantotalouden osasto. Espoo: Teknilinen korkeakoulu, Lahden toimipaikka. 

1997
Topo, Päivi. Dissemination of climacteric and postmenopausal hormone therapy in Finland : An example of the social shaping of a medical technology. Sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto.