Pro gradut .

Honka, Jenny 2011. Huolenpitoa luovasti: Creative Care oy:n creative care programme - hyvinvointiohjelman konseptin käyttäjälähtöinen suunnittelu ympärivuorokautisten vanhuspalveluiden tarpeisiin. Helsinki : Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Creative Business Management.

Kangas, Anna-Maija 2013. Ikääntymisen ja teknologian kesytyksen vuoropuhelu : diskurssianalyyttinen tutkimus ikääntymisen ja teknologian merkityksistä. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, sosiaalipsykologia.

Liinamaa, Arja 2016. Ikäihmisten toimijuus ja vuorovaikutteinen televisio. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Paananen, Paula 2016. Kokemuksia muistisairauden varhaisvaiheeseen liittyvästä turvateknologiasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kognitiotiede.

Pietikäinen, Jorma 2013. Teknologian hyväksyminen ja käyttö kotihoidossa: Kotihoidon asiakkaiden näkemyksiä videoneuvotteluteknologian käytöstä. Espoo: Aalto yliopisto. Logistiikka.

Ranta, Paula 2010. Information and communications technology in health care. Kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos, Aalto-yliopisto. 

Vuorento, Lasse 2012. Technology as a part of care service production: concept design case for Wiktio.  Helsinki : Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.