Opinnäytetyöt (AMK, YAMK) .

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä löydät suoraan Theseus-tietokannasta

Tässä muutamia esimerkkejä ikäteknologia-alan AMK-opinnäytetöistä: 

Kössö, Tuija 2017. "Hajanaista tietoa": erityistä tukea tarvitsevan lapsen kodin toimivuutta ja turvallisuutta lisäävän välinetiedon kartoitus. Tampereen ammattikorkeakoulu. Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, YAMK.

Ahlström, Timo 2016. Uudet teknologiat esteettömän ja turvallisen asumisen tukena. Metropolia ammattikorkeakoulu. Hyvinvointiteknolologian koulutusohjelma.

Harvala, Jarno 2016. Nestor videopuhelin ikääntyneille. Oulun ammattikorkeakoulu. Tietotekniikan koulutusohjelma.

Hyytiä, Tatu 2016. Digitalisaatio edistämässä ikääntyvien yhteisöllistä asumista. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Automaatiotekniikka.

Mielonen, Katri 2016. ´´Tavoitteena virikkeellinen arki´´- Sävelsirkku - äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Laurea ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma.

Molodtsova, Natalia 2016. Ikääntyneille ihmisille teknologialainaamo : Käyttäjälähtöistä innovointia. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK.

Nieminen, Harri; Purola, Katriina; Lehtonen, Elina; Syrjä, Helena 2016. Ikääntyvien käyttökokemuksia tietotekniikasta sekä sähköisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

Pohjanheimo, Markku 2016. Seniori365.fi-sivuston laajentaminen muille paikkakunnille. Laurea ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma.

Pyykkönen, Katariina 2016. IKÄÄNTYNYT TEKNOLOGIAN KÄYTTÄJÄNÄ: Käyttäjäkokemuksia Virtuaalisen Hyvinvoinnin Tarjottimen Teknologisesta Käytettävyydestä. Oulun ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

Tuohimaa, Ilse 2016. Digipelaaminen ja seniorit – Case ENTER ry. Laurea ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.

Ylikangas, Tom 2015. Hoitajat Hyvinvointiteknologian Käyttäjinä. Laurea-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

Rajala, Anne 2015. IKÄIHMISTEN SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄLÄHTÖISESTI: Virtuaalinen asukastupa ikäihmisille -projekti.  Oulun ammatikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (ylempi AMK).

Rask, Päivi 2015. Hyvinvointiteknologia ikäihmisen turvana. Laurea ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

Niemimäki, Pia 2015. Teknologialainaamon liiketoimintamalli ja asiakaslähtöinen palvelu. Laurea ammattikorkeakoulu. Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen,YAMK.

Laitila, Henri 2015. Hyvinvointiteknologian käyttöönotto haja-asutusalueen kunnassa. Laurea ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

Laitinen, Hannele ja Valkonen, Raija 2015. Hyvinvointiteknologian tarjoamat mahdollisuudet Pieksämäen kaupungin kotihoidolle. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

Kalske, Maarit; Wallenius, Anne 2015. Hyvinvointiteknologia ikääntyneen kotona asumisen tukena. Laurea-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

Kuikka, Heidi 2015. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun eri menetelmien soveltuvuus ikäihmisille kehitettävien mobiilisovellusten suunnitteluun Case: COM’ON. Laurea ammattikorkeakoulu. Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, YAMK.

Alppi, Leena, 2015. Nao- Kehittyvää terveysteknologiaa. Mertopolia ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

Kautto, Krista ja Tuominen, Jarna 2015. Kotona asuvan ikääntyneen läsnäolon ja liikkeen seuraaminen teknologiaa hyödyntäen. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

Heikka, Tarja ja Illikainen, Hillevi 2015. Hyvinvointiteknologia osana Ranuan ja Ylitornion kotihoitoa : Kotihoitohenkilöstön kokemuksia teknologiaosaamisestaan. Lapin ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

Helminen, Elina; Martineero, Aija-Liisa ja Suna, Viivi 2015. Kokemuksia lääkekellon käytöstä kotihoidossa. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

Himanen, Laura ja Sahramaa, Niki 2015 Seniori365.fi-palvelusivuston kehittäminen.  Laurea ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma.

Kataja, Inka 2014. Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi – Case Digikonkari. Laurea ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.

Kauppi, Riitta 2014. Verkkopankkipalveluiden koulutuksen toteutus Oulun Osuuspankin ikääntyneille asiakkaille. Pulun ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.

Haapanen, Jessica 2014. Ikääntyneiden huomiokykyä aktivoivien mobiilipelien käyttäjä- ja käytettävyyskokemuksia. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulusohjelma.

Leinonen, Mikael 2014. Ikääntyneiden tietotekniikkaan liittyvät asenteet. Lapin ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma.

Alastalo, Kirsi 2014. Viisi toivomusta teknologian tekijöille : ikäihmisten, läheisten ja vanhustyöntekijöiden ajatuksia teknologiasta. Metropolia ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma.

Ruhberg, Mika 2014. Ikäihmisten haasteet ja ongelmat tietokoneiden käytössä. Lahden ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.

Ruotsalainen, Suvi 2014. Työntekijöiden kokemuksia PARO-hyljerobotin käytöstä muistisairaiden ryhmäkodeissa ja päivätoiminnassa.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma.