Tutkimustietoa .

Olemme koonneet tänne muutamia ikäteknologiaan liittyviä aineistoja, opinnäytetöitä ja tutkimuksia. Yliopistojen opinnäytteitä löydät niiden omilta nettisivuilta. Melinda on yliopistokirjastojen aineistokokoelmien yhteistietokanta ja sinne on koottu myös muuta kokoelmiin kerättyä aineistoa.
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt on koottu Theseus-tietokantaan

Uusia lähteitä voi vinkata meille sivun alaosan vinkkilomakkeella. Meiltä voit myös kysellä opinnäytetyön aiheita.

Väitöskirjat

Pro gradu -työt

Opinnäytetyöt (AMK, YAMK)

Raportteja ja selvityksiä