Vanhuspalveluiden tietojärjestelmiä .

Vanhuspalveluiden tuottajat tarvitsevat hallinnointiin, työn organisointiin ja laadun varmistukseen toimivia tietojärjestelmiä. Hoiva-alalle suunniteltuja tietojärjestelmiä ja niiden toimittajia on tässä luokiteltu kahteen ryhmään, joskin osa järjestelmistä saattaa sisältää laajempia kokonaisuuksia. 

Asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmiä

Abilita

CGI Kotihoito Mukana

DomaCare

eHoiva

FastROI HILKKA

Mediatri

Sofia CRM

Toiminta- ja laatujärjestelmiä hoiva-alalle

EnterQ-johtamisjärjestelmä

IMS-toimintajärjestelmä

PKY-LAATU®-toimintajärjestelmä

QPR-toimintajärjestelmä

Tieto

Visma

Controla

Nursebuddy