Vanhuspalveluiden tietojärjestelmät .

Vanhuspalveluiden tuottajat käyttävät monenlaisia tietojärjestelmiä työnsä tukena. Asiakastietojen hallinnoinnin, työn järjestämisen ja laadun varmistamisen edellytyksenä on nykyään toimivat tietojärjestelmät.


Tältä listalta löytyy erilaisia tietojärjestelmäratkaisuja, joita vanhuspalveluiden tarjoajat voivat hyödyntää. Lisalla on ensin esitelty asiakastietojärjestelmiä, hoitoalalle suunniteltuja toiminnanohjausjärjestelmiä sekä hoitoalalle sovellettavia toiminnanjärjestelmiä. Monet toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät myös asiakastietojärjestelmän. Lopuksi kerrotaan laatujärjestelmistä. 

Asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät

Abilita
Oy Abilita Ab:n Abilita-asiakastietojärjestelmän osioita ovat mm. Palveluasuminen, Kotipalvelu ja Mobiilijärjestelmä, Laitoshoito sekä Hoitokertomus. Järjestelmä on kaksikielinen (suomi ja ruotsi).

Acando Uusihoiva
Acandon Uusihoiva-palvelu on kotihoidon tarpeisiin rakennettu mobiili suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä, joka yksinkertaistaa ja tehostaa koko hoitoketjun toimintaa. Palvelussa on valmiina kaikki tarvittavat ominaisuudet helppoon raportointiin, tehtävien vastaanottoon ja kotihoidon monipuoliseen hallintaan.

CGI Kotihoito Mukana

Kotihoito Mukana on helppokäyttöinen mobiiliratkaisu liikkuville kotihoitajille ja monipuolinen suunnittelutyökalu heidän esimiehilleen. Kotihoitaja voi viettää enemmän aikaa asiakkaiden kanssa, kun hän pystyy tarkastelemaan ja päivittämään asiakastietoja matkapuhelimella asiakkaan kotoa käsin. Kotihoitajien työtä voi ohjata ja seurata tehokkaasti selainkäyttöisellä suunnittelu- ja raportointityökalulla.

DomaCare
Invian Oy:n DomaCare -asiakastietojärjestelmän avulla hoituvat mm. asiakastietojen sähköinen kirjaaminen, laskutus, tilastoinnit ja laadunvalvonta.

eHoiva
eHoiva Palveluverkko Oy tarjoaa useita eri ratkaisuja, kuten eHoiva-toiminnanohjaus, eHoiva-kotihoito ja eHoiva-sähkölukitus, sen mukaan mitä ominaisuuksia asiakas on valinnut omaan järjestelmäänsä.

FastROI HILKKA
FastROI Oy:n HILKKA -toiminnanohjausjärjestelmässä on keskitetty asiakastietojen hallinta, jota voidaan muun muassa hyödyntää hoitotyön prosessien tehostamisessa ja asiakaspalvelun laadun varmistamisessa.

Mediatri
Mediconsult Oy:n Mediatri on potilastietojärjestelmä, joka sisältää toimintoja niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon toiminta-alueille

Nappula
Necora Systems Oy:n Nappula asiakastietojärjestelmän perusominaisuuksiin kuuluu muun muassa erilaisten raporttien kirjaaminen, lomaketyökalu sekä erilaiset toimialakohtaiset toiminnot.

Pandora (palveluohjaus)
Siperia Systems Oy:n Pandora Palveluohjausohjelmisto sisältää toimintoja muun muassa asiakastietojen hallintaan, palvelutoiminnan päivittäiseen työn ohjaukseen ja tuotettujen palvelujen seurantaan.

Sofia CRM
Netproce Oy:n Sofia CRM on asiakastiedon hallintajärjestelmä, jonka avulla voi hallita muun muassa asiakastiedot, suunnitelmat, ja lomakkeet.

Hoiva
Vetokonsulttien Hoiva on hoiva-alalle suunniteltu asiakasjärjestelmä, jolla tuetaan hoito-, asumis- ja tukipalvelujen toiminnanohjausta.

Toiminta- ja laatujärjestelmät hoitoalalle

EnterQ-johtamisjärjestelmä
Entersol Oy:n EnterQ on johtamisen, toiminnan kehittämisen ja arvioinnin työväline, jonka avulla voidaan luoda ja ylläpitää organisaation toimintajärjestelmä, prosessikuvaukset, tietojen keruuseen tarvittavat lomakkeet, dokumentaatio ja viestintä. 

IMS-toimintajärjestelmä
IMS Business Solutions Oy:n IMS-toimintajärjestelmä mahdollistaa toiminnan johtamisen ja seurannan. Järjestelmän keskeisimpiä ominaisuuksia ovat prosessien kuvaaminen, asiakirjojen hallinta, palautteen käsittely, tulosten mittaaminen, käsikirjojen koostaminen, viestintä ja ylläpito.

PKY-LAATU®-toimintajärjestelmä
KH Fin Oy:n PKY-LAATU® toimintajärjestelmä on toimialariippumaton. Järjestelmää voidaan hyödyntää muun muassa dokumentoinnissa, seurannassa ja mittaamisessa, joiden avulla tehostetaan toimintaa. Järjestelmän käyttökieliä ovat suomi ja ruotsi.

QPR-toimintajärjestelmä
QPR Software Oyj:n QPR-toimintajärjestelmä sisältää useita erilaisia ohjelmistoja, joilla voidaan esimerkiksi tukea prosessien kehittämistä ja johtamista.

Tieto
Kotihoidon järjestelmä vastaa johdon, työn suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin. Järjestelmän mobiililaitteella asiakkaan tiedot ovat saatavilla helposti ja kotihoidon Opitimointi ominaisuudella käynnit ja niiden reitit voidaan suunnitella tehokkaasti. Järjestelmä on yhdistettävissä sairauskertomukseen, ajanvaraukseen, tilastointiin, raportointiin ja laskutukseen.

Helper
Visma solutions:n Helper on mobiili toiminnanohajusjärjesetelmä. Helper kertoo hoitajalle asiakkaan tiedot, tehtävät ja lääkitystiedot. Työkaverien kanssa voi kommunikoida sähköisen muistilapun avulla. Esimiehelle Helper tarjoaa mahdollisuuden seurata tehtävien valmistumista reaaliaikaisesti. Helperiin voit koota tiedot laskutuksesta ja mm. palvelseteleistä sekä tehdä työvuorolistat ja ottaa vastaa vuorotoiveet. Helper toimii Tuntinetti alustalla mikä mahdollistaa sen yhdistämisen mm. Efficaan, Pegasokseen ja  välityspalveluiden kautta Kelan Kanta-palveluun.

Controla
Tarmo Hoiva on kattava ja selkeä selainpohjainen toiminnanohjausjärjestelmä hoiva-alan yrityksen tarpeisiin. Tarmon avulla hallitaan yrityksen päivittäistä toimintaa sekä koostetaan tietoa yrityksen johtoa ja taloushallintoa varten. Tarmon kehityksessä on erityisesti otettu huomioon liikkuvan työn ominaispiirteet. Tarmo Hoiva soveltuu erityisesti kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa tekeville yrityksille.

Tunstall
CarePlan- toiminnanohjauksen ja optimoinnin avulla hallitaan asiakas- ja työntekijätietoja sekä optimoidaan päivän käynnit. Asiakastiedot ja päivittäiset käyntisuunnitelmat siirtyvät työntekijöiden puhelinten mobiilisovelluksiin. Kotihoidon hoitajat näkevät suoraan puhelimesta päivittäiset käyntisuunnitelmansa ja asiakkaiden luona suoritettavat tehtävät, voivat raportoida päivän asiakkaat ja tehtävät puhelimellaan, eikä erillistä raportointityökalua enää tarvita.

Nursebuddy
Nursebuddy toiminnan ohjausjärjestelmä jolla voit sekä suunnitella hoitoa ja raportoida siitä. Nursebuddyllä hallitset mm. tietoja asiakkaista, seuraat reaaliaikaisesti hoitokäyntejä sekä toiminnasta kertovia mittareita. Nursebuddyllä voit suunnitella reitit asiakkaiden luo, hallita hoitohenkilökuntaa koskevaa tietoa, laittaa muistutuksia sekä päivittää suunnitelmaa yllättävien tilanteiden sattuessa.

Toimiva
Validia asumisen Toimiva ohjaa asiakkaiden palvelukutsut Asiakaspalvelukeskukseen, jossa kutsun vastaanottaa Validia Asumisen oma työntekijä, kokenut hoiva-alan ammattilainen. Asiakaspalvelukeskus toimii ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Hoitohenkilökunnan mobiililaitteet vapauttavat työntekijän aikaa rauhalliseen läsnäoloon asiakkaan kanssa.

Helper
Helperin periaate on tuoda kaikki se tieto työntekijälle, mitä perinteisesti esimiehet ovat jakeneet työntekijöilleen suullisesti, paperilapuilla tai parhaassa tapauksessa erilaisilla sähköisillä viesteillä. Nyt kaikki on samassa, helppokäyttöisessä mobiilisovelluksessa, joka toimii työntekijän omassa älypuhelimessa. Ohjeistaminen ja tarkka, todennettu työaika saadaan ilman erillisiä laitehankintoja ja monia eri järjestelmiä ja viestimiä.

Hoiva-Adminet
Hoiva-Adminetissä kirjanpito, rahaliikenne ja palkat on automatisoitu. Jo varsin pienessä yrityksessä rutiinitoimintoihin normaalisti käytettyä aikaa vapautuu jopa tuhansia tunteja vuositasolla.  Yrityksen kannattavuutta on helpompi kehittää, kun aikaa vapautuu turhista rutiineista.

Yleisiä toiminta- ja laatujärjestelmiä

Mainiot
Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetyt ohjelmistoratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toiminnanohjausta ja parantamaan mm. tuotantolaitosten käyntivarmuutta ja elinkaarta. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja kaikkiin julkisen sektorin palvelujen toiminnanohjauksen prosesseihin sekä teknisellä että sote-puolella.

Hillava
Hillava on sopeutuva työkalu yksilölliseen töiden- ja resurssienhallintaan, palvelutuotannonsuunnitteluun sekä kattavaan raportointiin. Hillavaa käytetään internetselaimella ja mobiililaitteella.

Aava ohjelmistot
Tutustumme asiakkaan liiketoimintaan ja prosesseihin, mallinnamme ne ja lopputuloksena syntyy järjestelmä, joka vastaa täydellisesti yrityksesi tarpeita. Meillä ei pelata arvioilla, vaan laskemme projektille kiinteän hinnan, joka pitää.

eCraft
Microsoft Dynamics AX on roolipohjainen ERP-järjestelmä, joka on suunnattu suurten ja keskisuurten yritysten toiminnanohjaukseen. Microsoft Dynamics AX auttaa kehittämään ja tehostamaan liiketoimintaprosesseja sekä parantamaan tiedon läpikulkua koko organisaatiossa.

Duetsowfware
MS Office-välineitä, etenkin Exceliä, on perinteisesti käytetty sen tehokkaiden laskentaominaisuuksien ja sen mahdollistaman nopean kehitystyön takia. Kuitenkin, jossain vaiheessa, arvokkaat laskentataulukot muuttuvat vaikeiksi ylläpitää ja niiden käyttömukavuus ja turvallisuus eivät enää vastaa kasvaneita vaatimuksia. Tilanne ei ole kuitenkaan epätoivoinen, sillä ne on mahdollista rakentaa kohtuullisella työllä turvallisiksi ja helppokäyttöisiksi. 

Asiakkaiden ja palveluntuottajien yhteydenpito

VideoVisit
Ikääntyville kotona asuville vanhuksille suunnattu VideoVisit eCare palvelu luo monipuolisuudellaan aivan uusia mahdollisuuksia heidän kotona turvallisen viihtymisen peruspilareihin. Yhteydenpito lähimmäisiin, ystäviin, terveydenhuoltoon ja muihin palveluntarjoajiin on tehty helpoksi ja toimivaksi. Poiketen aikaisemmista sovelluksista, jotka toimivat yksittäisinä videoyhteyksinä, VideoVisit eCare integroi videoyhteydet osaksi vanhusten kotona olemisen kokonaisvaltaista prosessia.

Forsante
Valuecode Oy:n Forsante-asiointipalvelu on internetin kautta käytettävä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin työväline, joka yhdistää asiakkaan ja palveluntuottajan internetin, eKirjeiden, tekstiviestien ja telefaksin välityksellä.

Onerva

Markkinoiden ainoa omaisviestintä- ja yhteistyöpalvelu Onerva on sähköinen viestivihko, joka on tarkoitettu ikääntyneen asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan väliseen viestintään.