Tuotteet ja ratkaisut ikäihmisten apuna .

Vanhuksille ja ikäihmisille suunnattuja teknologisia laitteita ja niiden ympärille rakennettuja palveluita on markkinoilla jo jonkin verran. Olemme koonneet niitä aihepiireittäin yhteen. Alla olevien otsikoiden takaa löydät konkreettisia ratkaisuja omiin, läheisesi tai työpaikkasi tarpeisiin.

Teknologiatuotteet voivat auttaa vanhuksen kodin ja terveyden turvaamisessa, tukea ikäihmisten itsenäistä selviämistä arjesta tai auttaa heidän kanssaan tekevien työtä. Jos tavoitteenasi on esimerkiksi löytää sopiva puhelinratkaisu, turvaranneke tai tietokone vanhukselle, löydät tuotelistoista apua vaihtoehtojen kartoittamiseen.

Tuotelistamme perustuvat tuotetta valmistavien, myyvien tai maahantuovien yritysten verkkosivuillaan antamiin tietoihin. Jos sinulla on tiedossasi jokin listalta puuttuva hyödyllinen ikäteknologiatuote, otamme tiedon mielellämme vastaan ja lisäämme listaan.

Turvallisuus ja avunsaanti

Kotona asumisen tukeminen

Puhelin ja tietokone  ikäihmisen käytössä

Vanhuspalveluiden tietojärjestelmät

Verkkokauppoja ja hyvinvointiteknologiaa

Tutustu myös Ikäteknologiakeskuksen oppaaseen: Arjen älykkäät välineet - opas ikääntyneiden kotona asumisen tueksi (pdf, 2017) ja oppaan yhteystietoluetteloon (pdf, 2017)

Lisäksi ikäteknologian neuvonta- ja esittelypaikat on koottu oppaaksi: Ikäteknologian esittely- ja neuvontapaikat (pdf, 2018)