Järjestöt .

Järjestöt ikäihmisten teknologian käytön tukena

Monet järjestöt ovat ottaneet ikäihmisten teknologian käytön edistämisen asiakseen. Ikäteknologiakeskus on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n alaista toimintaa ja yhtenä tehtävänämme on kerätä alan järjestötoimijoita yhteen.

Tällä sivulla esittelemme järjestöjä, jotka toimivat pääasiallisesti ikäihmisen ja teknologian parissa tai edistävät asiaa esimerkiksi jonkin hankeen kautta. Tutustumalla alla listattuihin järjestötoimijoihin saat käsityksen järjestökentän ikäteknologiatyöstä.

 

Datero ry on Vaasan alueella toimiva on tieto- ja viestintätekniikkakeskus, joka tarjoaa tietotekniikkaa erityistarpeisiin. Heidän toimintaansa kuuluu muun muassa muistisairaiden Digilo-musiikkiryhmät, selkokieliset tietotekniikkaryhmät ja älylaitteiden opetus. www.datero.fi

Eläkeliitto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry koordinoivat Lähiverkko-hanketta, jossa kehitetään yhteistyössä paikallistason toimijoiden kanssa helppoja työvälineitä, koulutusta ja tukirakenteita, jotka auttavat tietoteknologian hyödyntämisessä arkisessa elämässä.

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry:n Verkosta virtaa -hankeessa opastetaan vertaisohjaajavoimin tietotekniikkaa aiemmin käyttämättömiä ikääntyneitä sähköisten palveluiden pariin.

ENTER ry on yhdistys eläkeläisille, joita tietotekniikka kiinnostaa tai askarruttaa. Yhdistyksen vapaaehtoiset vertaisopastajat tarjoavat maksutonta ja kaikille senioreille avointa henkilökohtaista opastusta kirjastoissa ja palvelukeskuksissa Uudellamaalla. Lisäksi yhdistys järjestää luentotyyppisiä tietoiskutilaisuuksia. www.entersenior.fi

Honkalampisäätiö on suomalainen palveluorganisaatio, joka tuottaa ja kehittää sosiaalisia, terapeuttisia ja ihmisten hyvinvointia tukevia palveluita. Heidän ATE- Arjen teknologiat erityisryhmille projektin julkaisussa esitellään teknologiatoiminnan mahdollisuuksia ja hyötyjä erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. www.honkalampisaatio.fi

IKT för seniorer tarjoaa ruotsinkielistä teknologiaopetusta ikäihmisille. Toiminnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni ikäihminen mukaan it-aikaan jalkauttamalla it-toiminta jäsenyhdistyksiin. Toiminnassa käytetään vertaisohjaajia. http://it.spfpension.fi/hem/

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry:n SenioriVerkko-hanke edistää iäkkäiden toimintakykyä sekä osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta. Hankkeessa on muun muassa opastettu vanhoja tabletin käyttöön ja kehitetty MoveOn-etävalmennuksen toimintamalli iäkkäille.

Jele ry:n Ikääntyneiden hyvinvointiohjelman tavoitteena on ikääntyneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen ideaalisella liikunnalla, ohjauksella sekä opastuksella. Toimintaa järjestetään alueella Nakkilassa, Pomarkkussa, Harjavallassa ja Kokemäellä. www.jele.fi

Joen Severi ry antaa pohjoiskarjalaisille ikäihmisille valmiuksia tietotekniikan itsenäiseen käyttöön opastamalla heitä niin ryhmä- kuin yksilöohjauksilla. Yhdistys järjestää jäsen- ja tuutoritilaisuuksia, joissa käsitellään tietotekniikan ajankohtaisia asioita. Toiminta perustuu vapaaehtoisiin tuutoreihin, jotka ohjaavat ikäihmisiä. Yhdistys tarjoaa vertaisohjaajille koulutusta ja yhdessäoloa. www.joenseveri.fi

Kuuloliitto tarjoaa opastusta ja neuvontaa liittyen heikentyneeseen kuuloon sekä teknologisiin kuulemisen apuvälineisiin. Kuulolähipalvelu auttaa ja opastaa kuulolaitteiden kanssa, erityisesti iäkkäitä kuulovammaisia. www.kuuloliitto.fi

Kuurojen liitto järjestää viittomakielisille henkilökohtaista neuvontaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä sekä järjestää aiheeseen liittyvää ryhmä- ja muuta koulutustoimintaa. www.kuurojenliitto.fi

Näkövammaisten liitto tarjoaa tukea ja tietoa näkövammasta sekä näkemisen apuvälineistä. Heillä teknologisiin näkemisen apuvälineisiin liittyen IT-neuvontaa ja tietotekniikkakursseja näkövammaisille. He tekevät myös teknologisten apuvälineiden tarpeen kartoituksia henkilöille, joilla on heikentynyt näkökyky. Näkövammaisten keskusliiton sivuilta löytyy tietoa näkemisen teknogisista apuvälineistä sekä sovelluksista. www.nkl.fi

Outokummun mielenterveysyhdistys VÄLKE RY:n antaa koulutusta ja infoa tietotekniikan sekä muun nykyteknologian peruskäytöstä jokapäiväisissä elämäntilanteissa. Toiminnan kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat ja mm. ikääntyvät mt-kuntoutujat ovat olleet iso yksittäinen ryhmä tässä toiminnassa. www.valkery.fi

Palveluyhdistys Rateva ry:nMiä ite - myö yhessä -projektin tavoitteena on kehittää Miehekkälän ja Vironlahden maaseutumaisissa kylissä asuvien ikäihmisten osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. Yksi hankkeen toimintamuoto on vertaisohjauksellinen nettiopastus. www.rateva.fi

Reumaliiton ReSurf - projekti aktivoi ikääntyviä, erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia maaseutupaikkakunnilla asuvia IC-teknologian käyttöön. Tavoitteena on lisätä ihmisten omatoimisuutta, elämänhallintaa, sosiaalisia verkostoja ja omahoitomahdollisuuksia sekä kehittää Reumaliiton verkkopalveluita vastaamaan jäsenyhdistysten, asiantuntijoiden, jäsenten ja heidän läheistensä tarpeisiin.

Savonetti on seniorien ATK-yhdistys, joka kehittää ikäihmisten tietotekniikkataitoja vertaisohjauksen avulla Pohjois-Savon alueella. Savonetti järjestää atk-opastusta, neuvontaa ja ohjausta senioreille. Ohjaajina toimivat vapaaehtoiset seniorit. www.savonetti.fi

Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallinnoima Kylässä hyvä, Kotona paras 2 -hankkeen  päämääränä on mahdollistaa Sodankylän sivukylissä asuvien ikäihmisten kotona asuminen, kehittämällä ja juurruttamalla yhtenäinen ja yhteisöllinen ikäihmisten kotona asumista tukeva toimintamalli. Yhtenä hankkeen osatavoitteena on tutustuttaa ikäihmisiä kosketusnäytölliseen teknologiaan ja laajentaa tietokoneen vertaisohjaajakäytäntöä.

Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Sen toiminnoista Kotiturva-hanke tukee ikäihmisten kotona asumista teknologian avulla ja SeniorSurf-toiminta tutustuttaa ikäihmisiä uuteen teknologiaan.