Järjestöt .

Järjestöt ikäihmisten teknologian käytön tukena

Monet järjestöt ovat ottaneet ikäihmisten teknologian käytön edistämisen asiakseen. Tällä sivulla esittelemme järjestöjä, jotka toimivat pääasiallisesti ikäihmisen ja teknologian parissa tai edistävät asiaa esimerkiksi jonkin hankeen kautta. 

Datero ry on Vaasan alueella toimiva on tieto- ja viestintätekniikkakeskus, joka tarjoaa tietotekniikkaa erityistarpeisiin. Heidän toimintaansa kuuluu muun muassa muistisairaiden Digilo-musiikkiryhmät, selkokieliset tietotekniikkaryhmät ja älylaitteiden opetus. www.datero.fi

Eläkeliitto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry koordinoivat Lähiverkko-hanketta, jossa kehitetään yhteistyössä paikallistason toimijoiden kanssa helppoja työvälineitä, koulutusta ja tukirakenteita, jotka auttavat tietoteknologian hyödyntämisessä arkisessa elämässä.

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry:n Verkosta virtaa -hankkeessa opastetaan vertaisohjaajavoimin tietotekniikkaa aiemmin käyttämättömiä ikääntyneitä sähköisten palveluiden pariin.

ENTER ry on yhdistys eläkeläisille, joita tietotekniikka kiinnostaa tai askarruttaa. Yhdistyksen vapaaehtoiset vertaisopastajat tarjoavat maksutonta ja kaikille senioreille avointa henkilökohtaista opastusta kirjastoissa ja palvelukeskuksissa Uudellamaalla. Lisäksi yhdistys järjestää luentotyyppisiä tietoiskutilaisuuksia. www.entersenior.fi

Honkalampisäätiö on suomalainen palveluorganisaatio, joka tuottaa ja kehittää sosiaalisia, terapeuttisia ja ihmisten hyvinvointia tukevia palveluita. Heidän ATE- Arjen teknologiat erityisryhmille projektin julkaisussa esitellään teknologiatoiminnan mahdollisuuksia ja hyötyjä erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. www.honkalampisaatio.fi

IKT för seniorer tarjoaa ruotsinkielistä teknologiaopetusta ikäihmisille. Toiminnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni ikäihminen mukaan it-aikaan jalkauttamalla it-toiminta jäsenyhdistyksiin. Toiminnassa käytetään vertaisohjaajia. IKT för seniorer

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry:n SenioriVerkko-hanke edistää iäkkäiden toimintakykyä sekä osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta. Hankkeessa on muun muassa opastettu vanhoja tabletin käyttöön ja kehitetty MoveOn-etävalmennuksen toimintamalli iäkkäille.

Joen Severi ry antaa pohjoiskarjalaisille ikäihmisille valmiuksia tietotekniikan itsenäiseen käyttöön opastamalla heitä niin ryhmä- kuin yksilöohjauksilla. Yhdistys järjestää jäsen- ja tuutoritilaisuuksia, joissa käsitellään tietotekniikan ajankohtaisia asioita. Toiminta perustuu vapaaehtoisiin tuutoreihin, jotka ohjaavat ikäihmisiä. Yhdistys tarjoaa vertaisohjaajille koulutusta ja yhdessäoloa. www.joenseveri.fi

Kuuloliitto tarjoaa opastusta ja neuvontaa liittyen heikentyneeseen kuuloon sekä teknologisiin kuulemisen apuvälineisiin. Kuulolähipalvelu auttaa ja opastaa kuulolaitteiden kanssa, erityisesti iäkkäitä kuulovammaisia. www.kuuloliitto.fi

Kuurojen liitto järjestää viittomakielisille henkilökohtaista neuvontaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä sekä järjestää aiheeseen liittyvää ryhmä- ja muuta koulutustoimintaa. www.kuurojenliitto.fi

Näkövammaisten liitto tarjoaa tukea ja tietoa näkövammasta sekä näkemisen apuvälineistä. Heillä teknologisiin näkemisen apuvälineisiin liittyen IT-neuvontaa ja tietotekniikkakursseja näkövammaisille. He tekevät myös teknologisten apuvälineiden tarpeen kartoituksia henkilöille, joilla on heikentynyt näkökyky. Näkövammaisten keskusliiton sivuilta löytyy tietoa näkemisen apuvälineistä sekä sovelluksista. www.nkl.fi

Palveluyhdistys Rateva ry:n Miä ite - myö yhessä -projektin tavoitteena on kehittää Miehekkälän ja Vironlahden maaseutumaisissa kylissä asuvien ikäihmisten osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. Yksi hankkeen toimintamuoto on vertaisohjauksellinen nettiopastus. www.rateva.fi

Savonetti on seniorien ATK-yhdistys, joka kehittää ikäihmisten tietotekniikkataitoja vertaisohjauksen avulla Pohjois-Savon alueella. Savonetti järjestää atk-opastusta, neuvontaa ja ohjausta senioreille. Ohjaajina toimivat vapaaehtoiset seniorit. www.savonetti.fi

Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Sen toiminnoista Kotiturva-hanke tukee ikäihmisten kotona asumista teknologian avulla ja SeniorSurf-toiminta tutustuttaa ikäihmisiä uuteen teknologiaan.