Tapahtumat .

Vallin Ikäteknologiakeskus järjestää erilaisia seminaareja, koulutuksia ja tapahtumia. Tule mukaan tapahtumiimme ja osallistumaan keskusteluun teknologiasta ja digitulevaisuudesta.


AJANKOHTA

PAIKKA

AJANKOHTA

4.12.2017

PAIKKA

Helsinki

4.12. Järjestöjen digiverkoston tapaaminen

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ikäihmisistä, teknologiasta, digitalisaatiosta ja vaikuttamisesta! Vallin Ikäteknologiakeskuksen koordinoima järjestöjen digiverkosto on avoin oppimisympäristö, jonka tavoitteena on koota teeman ympärillä toimivia järjestöjä yhteen, käydä tiivistä vuoropuhelua ja tehostaa yhteistä vaikuttamis- ja kehittämistyötä.

AJANKOHTA

23.11.2017

PAIKKA

Helsinki

23.11. Mummo hukassa – apua paikannusteknologiasta?

Metsästyskoiria on paikannettu jo vuosikymmeniä – miksi meillä edelleen vanhukset jäävät oman onnensa nojaan? Miksi ihmisen paikantaminen on hankalampaa ja kalliimpaa kuin koiran tai ruokaa kuljettavan rekan? Entä kun ihminen haluaa liikkua ulkona ja luonnossa, mutta kotiin on joskus vaikea löytää? Tai miten voimme vähentää sitä, että kotihoito tai omaiset joutuvat lukitsemaan vanhuksen oven hänen oman turvallisuutensa vuoksi?

AJANKOHTA

12.10.2017

PAIKKA

Helsinki

12.10. Järjestöjen digiverkoston tapaaminen

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ikäihmisistä, teknologiasta, digitalisaatiosta ja vaikuttamisesta! Vallin Ikäteknologiakeskuksen koordinoima järjestöjen digiverkosto on avoin oppimisympäristö, jonka tavoitteena on koota teeman ympärillä toimivia järjestöjä yhteen, käydä tiivistä vuoropuhelua ja tehostaa yhteistä vaikuttamis- ja kehittämistyötä.

AJANKOHTA

5.10.2017

PAIKKA

Toimintojentalo, Kasperinviita 13, Seinäjoki

5.10. Ikäihmiset ja digitalisaatio -tapahtuma Seinäjoella

Toimintojentaloyhdistys ry järjestää ikäihmisten digitapahtuman Seinäjoella Toimintojentalossa 5.10.2017 yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksen kanssa.

AJANKOHTA

7.9.2017

PAIKKA

Lohja

7.9. Ikäihmiset ja digitalisaatio -tapahtuma Lohjalla

Apuomena ry järjestää ikäihmisten digitapahtuman Lohjalla 7.9.2017 yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksen kanssa.

AJANKOHTA

11.–15.9.2017

PAIKKA

Sheffield, Iso-Britannia

11.–15.9. Vallin opintomatka Englantiin ja AAATE-kongressiin

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto järjestää yhdessä Oy Kon-Tiki Toursin kanssa vanhuspalvelualan opintomatkan Englantiin syksyllä 2017. Matkaan sisältyy vierailuja hoivakoteihin ja mahdollisuus osallistua AAATE-kongressiin.

AJANKOHTA

23.5.2017

PAIKKA

Kansallismuseo, Mannerheimintie 34

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi – Miten saadaan kaikki mukaan?

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus järjestää seminaarin ikäihmisten sähköisestä asioinnista ja internetin käytöstä. Seminaarissa esitellään Ikäteknologiakeskuksen ja Valtiovarainministeriön AUTA-hankkeen tekemä kysely, joka kartoitti ikäihmisten kokemuksia internetin käytöstä ja sähköisestä asioinnista. Kyselyyn vastasi lähes 1000 ikäihmistä. kuullaan digitalisaation tämän päivän asiantuntijoita sekä ikäihmisten havaintoja digitaalisten palvelujen käytöstä. Seminaarissa katse käännetään kohti tulevaisuuden mahdollisuuksia ja ratkaisuja sekä pohditaan, miten saamme kaikki mukaan digitalisaatioon ja sähköisten palvelujen piiriin. Seminaarissa kuullaan Valtioneuvoston tervehdys Kunta-ja uudistusministeri Anu Vehviläiseltä. Seminaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille tahoille.

AJANKOHTA

18.5.2017

PAIKKA

Oulu

Miten digitalisaatio muuttaa ikäihmisten arkea -keskustelutilaisuus Oulussa

Tervetuloa keskustelemaan, miten digitalisaatio muuttaa palveluita ja yhteiskuntaa sekä jakamaan omia kokemuksia sähköisten palvelujen maailmassa. Tapahtumassa tutustutaan arjen avuksi kehitettyihin teknologisiin apuvälineisiin ja laitteisiin sekä keskustellaan miten teknologiasta voi olla apua arjen askareissa.

AJANKOHTA

3.5.2017

PAIKKA

Helsinki

Järjestöjen Digiverkoston tapaaminen kustannuksista ja hyödyistä

Digiverkosto kokoontuu 3.5. klo 13-16 Vallin tiloissa, os. Hämeentie 58-60 A 52, Helsinki. Tapaaminen järjestetään työpajana, jossa käynnistetään kehittämistyö ikäihmisten sähköisten palvelujen tuen saamisen vaikutuksista ja kustannusvaikutuksista. Työpajaa vetää erityisasiantuntija Antti Pelto-Huikko SOSTEsta. Kehittämistyön tarkoituksena on kuvata ja visualisoida ikäihmisen palvelupolku sähköisen asioinnin viidakossa ja arvioida tuen saamisen kustannuksia, hyötyjä ja vaikutuksia. Muistathan, että Digiverkosto löytyy myös Innokylästä! Innokylän verkostosivuille on koottu kaikki verkoston tapaamisissa esitetty materiaali https://www.innokyla.fi/web/tyotila4233437/materiaalit Verkoston työtila löytyy myös Innokylästä, johon viemme kaikki verkoston tapaamisissa esitellyt materiaalit. Työtilassa voi käydä myös keskustelua. Verkoston jäseneksi kannattaa rekisteröityä Innokylän sivuilla. https://www.innokyla.fi/web/tyotila4233437

AJANKOHTA

8.3.2017 kello 8:30-13:00

PAIKKA

LEMPÄÄLÄN EHTOOKOTO, Katepalintie 9, Lempäälä

Viesti perille! Uudet järjestelmät palvelutalon apuna

Miten tieto palvelutalon sisällä asukkaille saadaan tehokkaasti kulkemaan? Ovatko ilmoitustaulun viikko-ohjelma sekä henkilökunnan aktiivisuus viestinnän peruspilarit? Vallin Ikäteknologiakeskuksen kutsusta Suomessa toimivat erilaiset asiakasinfojärjestelmät esittäytyvät ja kertovat seminaarissa uusista tiedottamisen tavoista sekä keskustelevat palveluja tuottavien tahojen kanssa heidän tarpeistaan.

AJANKOHTA

1.3.2017

PAIKKA

Helsinki

Järjestöjen Digiverkoston tapaaminen vaikuttamistyöstä

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus kutsuu järjestötoimijoita yhteisen pöydän ääreen pohtimaan, miten voisimme tehdä entistä parempaa vaikuttamistyötä yhdessä ikäihmisten ja muiden osallisuuden edistämiseksi digitalisaatiossa. Tapaamisessa vaikuttamistyöstä alustaa Sari Siikasalmi perustajaosakas, Vimma. Sari on liike- ja järjestöelämässä koulittu, kokenut strategisen viestinnän ammattilainen. Siikasalmen erityisalueina ovat julkisorganisaatioiden, järjestöjen ja organisaatioiden viestinnän ja vaikuttamisen strategiat. Tapaamisessa on myös tarkoitus ideoida ja suunnitella, miten ja mistä teemoista voisimme yhteistä vaikuttamistyötä tehdä. Verkoston työtila löytyy myös Innokylästä, johon viemme kaikki verkoston tapaamisissa esitellyt materiaalit. Työtilassa voi käydä myös keskustelua. Verkoston jäseneksi kannattaa rekisteröityä Innokylän sivuilla. https://www.innokyla.fi/web/tyotila4233437

AJANKOHTA

1.12.2016

PAIKKA

Helsinki

Ikäteknologiakeskuksen verkostotapaaminen järjestöille 1.12.2016 Helsingissä

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ikäihmisistä, teknologiasta ja digitalisaatiosta! Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus kutsuu järjestötoimijoita yhteisen pöydän ääreen pohtimaan, miten me järjestöt pärjäämme digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tapaamisessa keskustellaan, millaisia haasteita järjestöt ovat kohdanneet, kun palveluita digitalisoidaan, miten järjestöt voisivat tukea omia jäseniään ja kohderyhmiään digitalisaatiossa ja miten teknologiaa voidaan hyödyntää. Tapaamisessa käydään läpi Ikäteknologiakeskuksen keväällä 2016 järjestöille tekemän kyselyn tuloksia. Kyselyllä kartoitettiin järjestöjen teknologiaan ja ikäihmisiin liittyviä teemoja sekä yhteiskehittämisen tarpeita. Tapaamisen tarkoituksena on koota teeman ympärillä toimivia järjestöjä yhteen, käydä tiivistä vuoropuhelua ja jatkossa mahdollisesti tehostaa yhteistä vaikuttamis- ja kehittämistyötä. Tapaamisessa Vesa Kurikka Raha-automaattiyhdistyksestä kertoo yhteistyön mahdollisuuksista ja hyödyistä.

AJANKOHTA

21.10.2016

PAIKKA

Tampere

Hyvä Ikä -messut: Seminaari ikääntyvien kotona asumista tukevasta teknologiasta

Ikäteknologiakeskus järjestää yhdessä Vanhustyönkeskusliiton Koti-turva-hankkeen kanssa yhteisseminaarin ikääntyvien kotona asumista tukevasta teknologiasta Tampereen Hyvä Ikä -messuilla. Tervetuloa!

AJANKOHTA

28. - 30.9.2016

PAIKKA

Nizza, Ranska

Geronteknologian maailmankonferenssi

ISG-verkosto kutsuu koolle geronteknologian tutkijat ja ammattilaiset Nizzaan syksyllä 2016.

AJANKOHTA

11.-15.7.2016

PAIKKA

Pori

Valli ja Ikäteknologiakeskus SuomiAreenalla

Valli ja Ikäteknologiakeskus näkyvät laajasti ensi kesän SuomiAreena-tapahtumissa. SuomiAreena järjestetään 11.-15.7.2016 Porissa. Olemme mukana nostamassa ikäihmisten näkökulmaa esiin, kun Suomen päättäjät ja mielipidevaikuttajat kokoontuvat kesälaitumiltaan pohtimaan yhteiskuntamme muutoksien suuntaa.

AJANKOHTA

11.-15.7.2016

PAIKKA

Pori, SuomiAreena

SuomiAreena: Ikäteknologiakeskuksen ja Nuorisosäätiön Konttikoti Kansalaistorilla

Tervetuloa tutustumaan ikäihmisten ja nuorten yhteisöllistä asumista esittelevään Konttikotiin koko SuomiAreena-viikon ajan.

AJANKOHTA

11.7.2016

PAIKKA

Pori, SuomiAreena

SuomiAreena: Vallin ja Mannerheimin lastensuojeluliiton paneelikeskustelu

Tervetuloa osallistumaan 11.7. Kaupungintalon pihalla järjestettävään paneelikeskustelun, jossa keskustellaan sukupolvien välisen yhteyden merkityksestä vanhusten ja nuorten hyvinvointiin sekä hyvään arkeen.

AJANKOHTA

19. - 22.6.2016

PAIKKA

Tampere

Pohjoismainen gerontologian konferenssi

Pohjoismaisessa gerontologian konferenssissa pohditaan vanhentumista yhteiskunnallisena hyvinvointitekijänä.

AJANKOHTA

8.-9.6.2016

PAIKKA

THL, Mannerheimintie, Helsinki

Vanhusten kotona asumista tukevaa teknolgiaa tilaisuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kuopion yliopistollinen sairaala järjestävät Euroopan alueen apuvälinealan AAATE workshop 2016 –tilaisuuden Helsingissä 8.-9.6.2016. Aiheena on Assistive technologies and other technologies for elderly people supporting independent living at home. Seminaarin kieli on englanti.

AJANKOHTA

23.5.2016

PAIKKA

Helsinki

Miten teleoperaattorit palvelevat ikäihmisiä –keskustelutilaisuus 23.5.2016 Helsingissä

Keskustelutilaisuus, jossa pohditaan ikäihmisten kokemuksia teleoperaattoreiden palveluista. Tilaisuudessa julkistetaan aihetta käsittelevän kyselyn tulokset.