Järjestöjen Digiverkosto .

Vallin Ikäteknologiakeskus koordinoi järjestöjen Digiverkoston toimintaa ja kutsuu eri järjestöjen toimijoita mukaan yhteiseen kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. Verkoston tarkoituksena on koota digitalisaation ja teknologian ympärillä toimivia järjestöjä yhteen, käydä tiivistä vuoropuhelua ja mahdollisesti tehostaa yhteistä vaikuttamis- ja kehittämistyötä.

Järjestöt kohtaavat monenmoisia tilanteita liittyen digitalisoituvaan ja teknologisoituvaan yhteiskuntaan. Järjestöt ovat huomanneet, ettei digitalisaatiokehitys muun muassa julkisten palveluiden osalta ole kohdannut kaikkia kansalaisia. Haasteita on monin paikoin sähköisessä asioinnissa, erilaisten laitteiden ja teknologioiden käytössä sekä tuen saamisessa sähköisten palveluiden tai teknologian käyttämiseen.

Vuoden 2018 ensimmäinen verkostotapaaminen pidettiin 8.3. Katja Väänänen Valtiovarainministeriöstä kertoi AUTA-hankkeesta, jossa kehitettiin digituen toimintamalli. Sanna Juutinen niin ikään Valtiovarainministeriöstä esitteli, miten piloteista saadaan vauhtia digituen toimeenpanoon.Outi Lehmijoki Kuntaliitosta kertoi kuntien digituesta.

Vuoden 2017 viimeinen verkostotapaaminen pidettiin 4.12. ja siellä Ritva Varamäki Sostesta esitteli Järjestö 2.0 -hankekoordinaatiota. Ikäteknologiakeskuksen DigiAgeTalk-tapahtuma pidetään 5.6. ja järjestöille tehdään kysely, jonka yhteydessä voi ilmoittaa halukkuutensa päästä mukaan esittelemään toimintaansa/hankettaan. 

Verkoston tapaamisessa 12.10.  keskusteltiin mm. Ikäteknologiakeskuksen suunnitteilla olevasta DigiAgeTalk2018 -tapahtumasta sekä mahdollisesta ikäihmisille suunnatusta kyselystä.Verkosto sai vieraakseen Valtiokonttorin D9 Digitiimin ja sieltä digijohtaja Nina Nissilän sekä hankejohtaja Sirpa Fourastien. Valtiokonttorin D9-digitiimi tukee digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä. Digitiimi kertoo tapaamisessa omasta työstään sekä kerää järjestöjen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä liittyen digitalisaation tuomiin ilmiöihin.

Työskentelyä jatkettiin työpajamuotoisesti 3.5.2017 SOSTEn erityisasiantuntija Antti Pelto-Huikon johdolla. Keskustelu oli vilkasta ja työ erilaisten vaikutusten osoittamiseksi jatkuu. Verkoston kokoontumiset ilmoitetaan Ikäteknologiakeskuksen tapahtumakalenterissa. Tapaamisten materiaalit löytyvät Innokylästä verkoston sivuilta.

Digiverkosto kokoontui 1.3.2017 viestintä- ja vaikuttamisasiantuntija Sari Siikasalmen johdolla pohtimaan järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä. Keskusteluissa korostuivat erityisesti uudet vaikuttamisen muodot, järjestöjen yhteistyön ja somen merkitys vaikuttamistyössä sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen. Tapaamisessa keskusteltiin paljon mm. sähköisen asioinnin tuen saannista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja kustannusvaikutuksia erilaisilla tukimuodoilla kun ikääntyneet käyttävät sähköisiä palveluita.

Ikäteknologiakeskus kutsui 1.12.2016 koolle eri järjestöjen edustajia keskustelemaan järjestöjen roolista, haasteista ja mahdollisuuksista digitalisaatiokehityksen puitteissa. Tapaamisessa nousi ajatus järjestöjen voimien yhdistämisestä digihaasteiden edessä, esimerkiksi yhteisten hankkeiden ja vaikuttamistyön muodossa. Monen eri järjestön kohderyhmä kuuluu myös ikääntyvien ryhmään, jolloin muun muassa ikäihmisille suunnatussa hankkeessa voitaisiin kehittää monen eri järjestön asiakkaita palvelevia käytäntöjä ja toimintatapoja. Järjestöt tekevät paljon vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä omien asiakkaiden etujen ajamiseksi. Digitaalinen esteettömyys koettiin ensimmäisessä tapaamisessa yhteiseksi teemaksi, johon voitaisiin yhteisellä, tehokkaalla viestinnällä ja edunvalvontatyöllä vaikuttaa. Lue uutinen tapahtumasta.

Digiverkostolla on työskentelytila myös Innokylässä ja siihen kannattaa vapaasti liittyä. Verkoston sivuille kootaan tapaamisissa esillä olleet materiaalit.

Tutustu myös alan toimijoihin sivuillamme.