Tapaaminen 1.12.2016 .

Ikäteknologiakeskus kutsui 1.12.2016 koolle eri järjestöjen edustajia keskustelemaan järjestöjen roolista, haasteista ja mahdollisuuksista digitalisaatiokehityksen puitteissa. Tapaamisessa nousi ajatus järjestöjen voimien yhdistämisestä digihaasteiden edessä, esimerkiksi yhteisten hankkeiden ja vaikuttamistyön muodossa. Monen eri järjestön kohderyhmä kuuluu myös ikääntyvien ryhmään, jolloin muun muassa ikäihmisille suunnatussa hankkeessa voitaisiin kehittää monen eri järjestön asiakkaita palvelevia käytäntöjä ja toimintatapoja. Järjestöt tekevät paljon vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä omien asiakkaiden etujen ajamiseksi. Digitaalinen esteettömyys koettiin ensimmäisessä tapaamisessa yhteiseksi teemaksi, johon voitaisiin yhteisellä, tehokkaalla viestinnällä ja edunvalvontatyöllä vaikuttaa. Lue uutinen tapahtumasta.