Ikäteknologiakeskus on asiantuntijakeskus, joka edistää ikäihmisten osallisuutta digitalisaatiossa, lisää alan toimijoiden yhteistyötä ja välittää tietoa ikäteknologiasta. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden käyttäjien tarpeet huomioidaan teknologian kehitystyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.


Palvelumme ikäihmisille

Toimimme sen puolesta, että ikäihmiset ovat täysivaltaisia teknologiayhteiskunnan jäseniä. Haluamme, että ikäihmiset ovat tietoisia teknologian tuomista mahdollisuuksista ja hyödyntämistavoista ja käyttävät enemmän teknologian tuomia ratkaisuja.

 • Tarjoamme uutta tietoa teknologisista ratkaisuista hyvän arjen tueksi.
 • Annamme vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia teknologian kehittämiseen.
 • Teemme selvityksiä ikäihmisten sähköisten palvelujen käytöstä


Palvelumme järjestöille, asiantuntijoille ja palveluntuottajille

Tuemme järjestöjä ja muita asiantuntijatahoja tarjoamaan ikäihmisille tietoa teknologisista ratkaisuista ja niiden käytöstä. Olethan mukana Järjestöjen digiverkostossa

 • Kokoamme tietoa ja annamme tukea ikäteknologian hyödyntämisessä ja hyvien käytäntöjen käyttöönotossa ja levittämisessä.
 • Edistämme aiheeseen liittyvien hankkeiden ja toimintojen yhteistyötä.
 • Toteutamme yhteistä kehittämis- ja arviointitoimintaa.
 • Nostamme esiin ja levitämme hyviä ikäteknologiakäytäntöjä.
 • Mahdollistamme yhteisen ja tiiviin vaikuttamiskanavan.
 • Konstikoppa - kiertävä teknologianäyttely maksutta esiteltäväksenne.


Palvelumme yrityksille ja muille kehittäjille

Autamme teknologisten laitteiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittäjiä huomioimaan ikäihmisten tarpeet ja käyttäjäkokemukset kehittämistyössään.

 • Tuotamme ja kokoamme tietoa ikäihmisistä teknologian käyttäjinä ja hyviä käytäntöjä ikäteknologian hyödyntämisestä.
 • Tarjoamme ikäihmisten käyttäjäkokemuksia ja asiantuntijakonsultaatioita tuotekehitystyön tueksi.
 • Mahdollistamme näkyvyyden kehitetyille ratkaisuille: ylläpidämme tuote/ratkaisuluetteloa.