Tietoa meistä.

Ikäteknologiakeskus on asiantuntijakeskus, joka kokoaa yhteen ja välittää ikäteknologiaan liittyvää tietoa ja kokemuksia. Edistämme toimijoiden yhteistyötä ja vaikutamme siihen, että iäkkäiden käyttäjien tarpeet huomioidaan teknologian kehitystyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Teknologia kuuluu kaikille!

Ikäteknologiakeskus on osa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n toimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

 

Mitä Ikäteknologiakeskus tekee?

 • Kokoaa yhteen ja välittää ikäteknologiaan liittyvää  tietoa, osaamista, kokemuksia ja menetelmiä.
 • Lisää yhteistyötä järjestöjen, asiantuntijoiden ja  kehittäjien välillä.
 • Koordinoi aiheen ympärillä toimivia verkostoja.
 • Yhteiskehittää ja levittää ikäteknologian  hyviä käytäntöjä.
 • Toteuttaa seminaareja, teemakoulutuksia ja  opintomatkoja sekä tuottaa oppaita ja raportteja.

 

Palvelumme ikäihmisille

Toimimme sen puolesta, että ikäihmiset ovat täysivaltaisia teknologiayhteiskunnan jäseniä. Haluamme, että ikäihmiset ovat tietoisia teknologian tuomista mahdollisuuksista ja hyödyntämistavoista ja käyttävät enemmän teknologian tuomia ratkaisuja.

Tarjoamme

 • uutta tietoa teknologisista ratkaisuista hyvän arjen tueksi.
 • vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia  teknologian kehittämiseen.
 • ikäihmisten oman verkoston ja käyttäjäpaneelin.

 

Palvelumme järjestöille, asiantuntijoille ja palveluntuottajille

Tuemme järjestöjä ja muita asiantuntijatahoja tarjoamaan ikäihmisille tietoa teknologisista ratkaisuista ja niiden käytöstä.

 • Kokoamme tietoa ja annamme tukea ikäteknologian hyödyntämisessä ja hyvien käytäntöjen  käyttöönotossa ja levittämisessä.
 • Edistämme aiheeseen liittyvien hankkeiden ja toimintojen yhteistyötä.
 • Toteutamme yhteistä kehittämis- ja arviointitoimintaa.
 • Nostamme esiin ja levitämme hyviä ikäteknologiakäytäntöjä.
 • Mahdollistamme yhteisen ja tiiviin vaikuttamiskanavan.

 

Palvelumme yrityksille ja muille kehittäjille

Autamme teknologisten laitteiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittäjiä huomioimaan ikäihmisten tarpeet ja käyttäjäkokemukset kehittämistyössään.

 • Tuotamme ja kokoamme tietoa ikäihmisistä teknologian käyttäjinä ja hyviä käytäntöjä ikäteknologian hyödyntämisestä.
 • Tarjoamme ikäihmisten käyttäjäkokemuksia ja asiantuntijakonsultaatioita tuotekehitystyön tueksi.
 • Mahdollistamme näkyvyyden kehitetyille ratkaisuille.

Ota yhteys!