Työryhmätyö digipalvelujen tiekartasta valmistunut . 27.06.2017 | Uutiset

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta on valmistunut ja julkistettu. Julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaavan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen asettama työryhmä esittää 112 julkisen hallinnon palvelua, joissa sähköinen palvelukanava on jatkossa ensisijainen. Mukana on sekä suoraan kansalaisille että yrityksille tarjottavia palveluja. Listatut palvelut ovat sellaisia, jotka ovat pääosin jo nyt henkilöasiakkaiden tai yritysten käytössä. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2021.

Tiekartan laatiminen on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Vallista on työryhmän työskentelyyn osallistunut toiminnanjohtaja Virpi Dufva. Tiekarttatyön julkistustilaisuudessa 20.6. kiitettiin rakentavaa yhteistyötä ja järjestöjen aktiivista osallistumista työryhmätyöskentelyyn.

Tiekarttatyössä kuuluu vahvasti erilaisten käyttäjäryhmien huomioon ottaminen. Valtioneuvoston tiedotteessa 20.6. todetaan:

Digipalveluihin panostamisesta huolimatta kaikille tulee taata palvelu heidän tarpeidensa mukaisesti, työryhmä painottaa. Vaihtoehtona itsenäiselle digipalvelun käytölle tulisi olla toisen puolesta asiointi valtuutuksella tai se, että virkailija auttaa asiakasta palvelun käytössä, tai perinteinen paperilla tai suullisesti asiointi, jolloin tiedon vieminen digitaaliseen muotoon jää viranomaisen tehtäväksi.

Tiekarttatyön rinnalla valtiovarainministeriössä on käynnissä AUTA-hanke, joka luo kokeilujen avulla toimintamallia digipalvelujen käytön tukeen, sekä Digi arkeen -neuvottelukunta, joka edistää kaikkien yhdenvertaista mahdollisuutta käyttää julkisia palveluja.

Vallin Ikäteknologiakeskus on tehnyt yhteistyötä AUTA-hankkeen kanssa mm. Ikäihmiset ja sähköinen asiointi -kyselyn valmistelussa. Digi arkeen -neuvottelukunnassa on mukana Vallin Ikäteknologiakeskuksen erityisasiantuntija Lea Stenberg.

Tutustu sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartalle valittuihin 112 digipalveluun ja julkistustilaisuuden esityksiin sekä verkkotallenteeseen:
VM: Ajankohtaista tiekartasta
Valtioneuvoston tiedote: Työryhmätyö digipalveluiden tiekartasta valmistunut